Y Ü K L E N İ Y O R

Pazarlama & Satış Hizmetleri

Pazarlama & Satış Hizmetleri

Bir ürünün üretimi, reklam edilmesi, fiyatlandırılması, pazara çıkartılması ve tüketiciye sunulacak aşamaya getirilmesini pazarlama süreci olarak değerlendirirsek; bu aşamadan sonra tüketiciye sunulması, sunum yapılması ve kabul edilebilir bir bedel karşılında takasa sokulması işlemine de satış diyebiliriz. Pazarlama, müşteri isteklerine uygun olarak, mal, hizmet ve fikirlerin üretilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılması sürecidir. Satış ise bu süreç sonucu mal, hizmet ve fikirlerin ciroya dönüştürülmesidir. Çeşitli tehditler ve fırsatlar içinde bulunan sektöre bakıldığında, temel bir ihtiyaç olan barınma ihtiyacını tatmin eden sektör her zaman karlı ve dinamik bir pazar olarak kalacaktır. Bu nedenle müşteri odaklı pazarlama teknikleri geliştirilmeli ve satış arttırıcı çabalara ulaşabilmek için öncelikli olarak pazarlama stratejileri uygulanmalıdır. Gayrimenkul sektöründe imaj ve prestij çalışmaları yapılmalı ve uzun vadede işletmeler hizmetlerini birbirlerinden ayırt edebilmek için markalaşma yoluna gitmelidir. Pazarlamada talep yaratmak ve bu talebin satın alma faaliyeti ile desteklenmesi gerekmektedir. Başarılı işletmeler sadece satış odaklı olmamalı, hizmeti sunduktan sonra da müşteri memnuniyetine önem vermelidirler.

Sunduğumuz hizmetler

* Satış Ofisi Yönetimi

* Marka Yaratma ve Tanıtımları

* Dijital Pazarlama ve Satış Hizmetleri

* Veri Tabanı Analizleri

* Müşteri İlişkiler Yönetimi

* Eğitim

* Danışmanlık

Frequently Asked QuestionFAQs

Why should is become a consultant?
How can I apply for post of consultant?
Where do I submit my resume?
What are the qualification for consultant?

Clarify Anything here